Forsviks maritima besöksmål

.

Slipvagn

2017 byggs en slipvagn för fartyg på upp till 50 ton