Forsviks maritima kunskapscentrum och besöksmål

FMKC

Maritimt hantverk

Utbildningar avses ske i universitets- och högskolemiljö med koppling mellan traditionellt hantverk och ny teknik.