Forsviks maritima kunskapscentrum och besöksmål

FMKC

Historiska fartyg 

Vid varvet byggs nu Kungajakten Fredrica af Chapman. En "Energijakt" med alternativa energikällor som vind, ånga och el.

Varvet har också byggt den historiska hjulångarreplikan Eric Nordevall II  under perioden 1995 - 2011.

 Sjösättning av Hjulångaren Eric Nordevall II 2009