Forsviks maritima kunskapscentrum och besöksmål

FMKC

Ångslup 45 

Ångslup 45 är en ångslup från 1901 som Sjöhistoriska museet äger. Den förvaras i varvshallen där renovering pågår.  

HMS Wasa var ett svensk pansarskepp. Wasa byggdes vid Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, Finnboda Varv, Stockholm. Fartyget, som var av Äranklass, sjösattes den 29 maj 1901 och levererades till flottan 6 december 1902. Den 15 mars 1940 utrangerades Wasa. Pansarskeppet skrotades 1961.

Till HMS Wasa hörde Ångslup 45, snart 115 år gammal och mycket välbevarad, som funnits vid Sjöhistoriska museet i Stockholm sedan 1958. Ångslup 45, tillverkad vid Karlskronavarvet, var en av 6 slupar i denna storlek som byggdes till Äran, Wasa ochTapperheten.

Ångslup 45 är 14,9 m lång och 2,65 m bred. Deplacement ca. 12 ton. 

Renoveringsarbetets fortskridande redovisas på Facebook 

 Renoveringsarbetet har påbörjats